Nesir

Edebiyat Araştırmaları Dergisi  |  Journal of Literary Studies

 

Nesir, Samsun Üniversitesi’nin destekleriyle ekim ve nisan aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanan uluslararası bir hakemli dergidir.


Nesir is an international peer-reviewed journal that is published semi-annually (october, april) with the support of Samsun University.

 

ISSN: 2757 - 9999

 

Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Türkiye’deki edebiyat araştırmaları birikimini Türkçe ve/veya İngilizce olarak yerel ve uluslararası ölçekte tartışma konusu hâline getirme, dünya edebiyatları üzerine Türkiye’de yapılan araştırmalara alternatif bakış açıları sunma ve farklı disiplinlerin diyaloğa girdiği çok sesli bir mecra olma hedefiyle yola çıkıyor. Bu doğrultuda Nesir, Türk edebiyatı başta olmak üzere farklı coğrafyaların, dönemlerin ve dillerin edebiyatlarını karşılaştırmalı edebiyat, dilbilim, kültür tarihi, kültürel çalışmalar gibi çeşitli yöntemlerden faydalanarak değerlendirmeyi ve bunu yaparken de güncel teorik tartışmaları yakından takip etmeyi kendine ilke edinmiş araştırmacıları buluşturmayı amaçlamaktadır. Nesir, bu ilkeleri rehber edinerek Türkiye’deki ve dünyadaki akademik-hakemli edebiyat araştırmaları dergilerinin arasında yerini almayı ve edebiyat araştırmaları sahasında çok kültürlü bir çeşitlilik sunmayı hedeflemektedir.

 

İletişim: https://nesir.samsun.edu.tr

 

Nesir

Sayı 2 · Nisan 2022 / Issue I · April 2022

Makaleler / Research Articles
İclal Didem Arvas
»Paralel Evrenden Önceki Son Çıkış: Sincaplı Gece’de Örtülü Kadın Temsilleri«  
Azade Seyhan   
»Beyond Aesthetic Theory: Consolations of Art and Poetry in Romantic Criticism«  
Elif Sezer Aydınlı   
»Osmanlı Dönemi Hikâye Kitaplarında Kolektif Yazarlık«
Eren Yıldırım   
»Santimantal Bir Müntehir: Seymour Glass’ın İntiharının “Psikolojik Otopsi” Tekniğiyle İncelenmesi«
Sevim Yılmaz Önder ve Aslıhan Büyükşekerci  
»Şeyh Ali’nin Ta’bîrnâme’sinde Rüya Türleri ve Hayvan Motifleri«
Yasemin Yılmaz   
»Müge İpli̇kçi̇’ni̇n Çocuk ve İlk Gençli̇k Romanlarında Altkültür ve Dışavurumcu Sanat«
Çeviri Makale / Translated Article
Gregor Schoeler   
»Okur Kitlesi için Yazmak: Câhiz Örneği«  

Eleştirel Deneme / Critical Essay

Özgür Taburoğlu  
»Bilge Karasu Anlatılarında Hayvanlar ve Dirim«
Araştırma Notu / Research Note
Konrad Petrovszky   
»Ezop Alla Turca: Tanzimat Öncesi Döneme Ait Ezop Tercümelerinin Kültürel Çeviri Bağlamında İncelenmesi«

Kitap Değerlendirme / Book Review

Suat Baran   »Bir Okuma Deneyimi: Kendinden Çıkmak yahut Açıklığa Doğru Açılmak«

 

Shoplink für die Printausgabe hier

Download
Nesir 2: Nisan/April 2022
Nesir 2022-2.pdf
Adobe Acrobat Dokument 4.6 MB

Sayı 1 · Ekim 2021 / Issue I · October 2021

Makaleler / Research Articles
Thomas Aiello  
»The Dodo and the Bear: Stanley Elkin’s Encounters with the Animal«  
Huaiyu Chen   
»The Changing Images of Zodiac Animals in Medieval Chinese Buddhist Literature«  
Sezen Kutup   
»Refakat, Şefkat, Şiddet: İnsanlarla Kedilerin Servet-i Fünûn Dergisi Döneminde Karşılaşmaları«
Suthirto Roy   
»Nature Strikes Back: A Post-human Gaze into Eco-critical Narratives of James Cameron’s Avatar«
Joseph Sechrist   
»Animality Against Humanism in Charles Chesnutt’s The Conjure Woman and The Marrow of Tradition«
Betül Sürücü   
»Geyik ve Güvercin Destanında Hayvan Temsili: Duygudaşlık, Mucize ve İhtida«
Çeviri Makale / Translated Article
Susan McHugh    »Edebiyatta Hayvan Araştırmaları:
Bir mi Birden Fazla mı?«  
Araştırma Notu / Research Note
Konrad Petrovszky   
»Political Zoology around 1700: Dimitrie Cantemir’s “Hieroglyphic History”«

 

 Shoplink für die Printausgabe hier

Download
Nesir 1: Ekim /October 2021
Nesir 2021-1.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.9 MB