Wolfgang Scharlipp:

Eski Türk Run Yazıtlarına Giriş
An Introduction to the Old Turkish Runic Inscriptions

Ders Kitabı / A Textbook

Türkçe + English


The intention of this book is to help everybody who is interested in reaching a reading ability oft texts written in Old Turkish runes. Informations about the historical background of the stone monuments are included as well as a short grammar which illustrates individual elements of the texts in the reading section. The examples are chosen out of Köl Tegin, Tonyukuk, Yenissey and Terhin inscriptions.

 

Bu kitabın amacı Eski Türk run alfabesiyle yazılmış yazıtlara ilişkin okuma becerisi kazanmak isteyen herkese yardım etmektir. Kitap taş anıtların tarihî çerçevesi üzerine bilgiler yanında, okuma bölümünde Köl Tegin, Tonyukuk, Yenisey ve Terhin yazıtlarıdan verilen örnek metinlerin tek tek ögelerini açıklayan kısa bir dilbilgisi içermektedir.

 

Bilingual edition (English and Turkish), including

 • a survey of historical background
 • the letters and the orthographical rules of the Turkish runic alphabet
 • a short grammar with original runic forms
 • transcriptions and translations
 • reading texts with commentary
 • glossary and bibliography

İkidilli yayım (İngilizce ve Türkçe), içindekiler:

 • yazıtların tarihî çerçevesi
 • Türk run alfabesinin harfleri ve imla kuralları
 • kısa dilbilgisi: kelimelerin run yazılı ve transkribe biçimleriyle çevirileri
 • açıklamalı okuma metinleri
 • sözlükçe ve bibliyografya

 


Wolgang Scharlipp: An Introduction to the Old Turkish Runic Inscriptions / Eski Türk Run Yazıtlarına Giriş | Textbook / Ders Kitabı

Softcover, 151 Seiten

ISBN 978-3-933847-00-3

22,00 €

 • verfügbar
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit1