Wolfgang-Ekkehard Scharlipp

Eski Türk Run Yazıtlarına Giriş
An Introduction to the Old Turkish Runic Inscriptions

Ders Kitabı / A Textbook

Türkçe + English


bilingual edition (english and turkish)

including:

-    a survey of the historical background

-    the letters and orthographical rules of the

-    Turkish runic alphabet

-    a short grammar with original runic forms, 

-    transcriptions and translations

-    reading texts with commentary

-    glossary and bibliography

 

ikidilli yayım (ingilizce ve türkçe)

içindekiler:

-    yazıtların tarihî çerçevesi

-    türk run alfabesinin harfleri ve imla kuralları

-    kısa dilbilgisi: kelimelerin run yazılı

-    ve transkribe edilmiş biçimleri, çevirileri

-    açıklamalı okuma metinleri

-    sözlükçe ve bibliyografya

 

ISBN 978-3-933847-00-3

 151 pages/sayfa (16x23 cm)Wolgang-E. Scharlipp: An Introduction to the Old Turkish Runic Inscriptions / Eski Türk Run Yazıtlarına Giriş

A Textbook / Ders Kitabı

Bilingual Edition / İkidilli Yayım

 

18,00 €

  • verfügbar
  • 1 - 3 Tage Lieferzeit1